MODLITBY

Modlitby matek

V Rájci se scházíme k modlitbám matek za naše děti, vnoučata, rodiny a kněze a za ty, kteří nás o modlitbu požádají a potřebují.
Modlíme se každé úterý od 18:45 hod. na rájecké faře.
Maminky, babičky všechny ženy, které cítíte touhu se připojit k nám, jste srdečně vítány.

 

Modlitební společenství Jana Křtitele – Rájec

Modlitba je, jednoduše řečeno, niterné setkání člověka se skutečným Bohem. Modlitba má mnoho podob, je však vždy svědectvím a projevem víry v Boží všemohoucnost a dobrotu. Jsme-li ve svém životě pravdiví, musíme přiznat svoji omezenost jak v poznání, tak i v možnostech. Proto se obracíme k našemu Pánu také s prosbou o pomoc, aby sám doplnil dobro, které sami ze svých sil již nezvládneme. Síla upřímné modlitby je nezměrná – neustále se nám tato pravda potvrzuje! Chceme tedy nabídnout i vám, že zahrneme do naší modlitby i vaše těžkosti či radosti, které vás provázejí.

Budete-li tedy chtít, můžete nám krátce napsat váš úmysl a my jej zahrneme do naší modlitby. Diskrétnost je samozřejmostí, proto nevyžadujeme nutně vaše jméno ani kontakt. Napíšete-li nám však, jak se vyvíjí věc, za kterou společně s vámi prosíme, budeme rádi. Plnost dobra a pokoje vaši ráječtí farníci – Společenství Jana Křtitele.

 

Modlíme se každou středu od 20.30 – 22.00 h.

    Vaše jméno/přezdívka

    Váš e-mail (nepovinné)

    Váš stručný modlitební úmysl

    Zadejte prosím ověřovací kód

    captcha