Poděkování varhaníkovi panu Dvořáčkovi za 30 let činnosti